Ziekenzalving

Als het leven pijn doet

Ziek-zijn veroorzaakt barsten in de gewone gang van je leven. Wat je eens normaal vond, lukt nu nog slecht met veel moeite. Er rijzen verpletterende vragen: ‘Wat is er met mij aan de hand? Hoe moet ik verder? Wat staat mij nog te wachten?’ 

Je bent bezorgd om jezelf, maar vaak nog veel meer om wie je lief is. Je gaat hen bekijken met andere ogen. Kleine tekenen van meeleven doen deugd. Soms vind je geen woorden, om te zeggen wat je voelt. 

Ziek-zijn legt het leven een beetje stil. Je krijgt plots een zee van tijd. Er gaat zoveel door je hoofd. In de stilte van je hart zoek je een punt van vertrouwen en een houvast. Je zoekt Iemand, die je kan helpen overeind te blijven, bij wat je nu overkomt. 

Misschien richt je je dan tot God, omdat je dat altijd zo gedaan hebt. Misschien bid je met woorden, die je vertrouwd zijn en weet je, dat Hij je rust en kracht geeft. 
Misschien schrei je diep in jezelf of schreeuw je je ellende uit en blijft er alleen de vraag ‘WAAROM?’ 

Ook met ons geloof en onze twijfels moeten wij niet alleen blijven zitten. We kunnen elkaar helpen, door uit te spreken, wat op ons weegt en wat ons misschien nog helpt. We kunnen dat ook doen, door samen te bidden…. 

We hebben heel tastbare tekenen gekregen van Gods goede zorg voor ieder van ons en van zijn aanwezigheid in ons leven: de sacramenten. Zij staan als mijlpalen op de belangrijke momenten van ons leven. En als we eerlijk zijn, hebben we ze nodig ‘als dagelijks brood’. 

Eén van de mooiste sacramenten is beslist ‘de ziekenzalving’. 
Aan elke medemens, voor wie het leven - hem of haar - pijn doet, aan iedere mens die bang is en onzeker over zijn toekomst, aan wie voor een operatie staat of met ingrijpende veranderingen verder moet, bieden wij de gelegenheid, om dit sacrament te ontvangen. Van oudsher zoeken mensen woorden en bidden ze samen, in hoop en twijfel… Dat willen wij van harte samen - voor en met je -doen. 

Voor het ontvangen van de ziekenzalving neem je zelf of via een familielid contact op met pastoor Jan – tel. 015.233.633 Hij is telefonisch zeker bereikbaar – van dinsdag tot en met zaterdag – van 08.30 tot 09.30. Bij de ziekenzalving is er ook de gelegenheid om de communie te ontvangen en om persoonlijk te biechten. Maar deze laatste zijn zeker geen verplichting en wat je wilt, bespreek je vooraf met de pastoor. 

Bij afwezigheid van onze pastoor of in dringende gevallen kan je ook steeds terecht bij onze plaatselijke contactpersoon Manda 0474 21 43 95. Zij zal dan zo spoedig mogelijk onze pastoor Jan proberen te contacteren of een andere priester zoeken, om de ziekenzalving toe te dienen aan de lijdende mens. De ziekenzalving kan ook gevraagd worden door de mens, die voor een zware heelkundige ingreep of behandeling staat.