Parochieraad

Parochieraad heeft geen freqentie van samenkomen, het is het Parochietaem of de Pastoor in geval van noodzaak zal samen roepen.