Doopsel

De geboorte van een kindje is altijd een ingrijpende gebeurtenis in het leven van ouders. We houden in onze parochiekerk doopselvieringen op de eerste zaterdagnamiddag van de maanden februari - april - juni - augustus - oktober en december.

Ergens komt een kind vandaan...

De geboorte van een kindje is altijd een ingrijpende gebeurtenis in het leven van ouders. Een baby is zo'n wonder van leven dat je je spontaan de vraag stelt, waar dit leven vandaan komt. Christenen geloven dat God de Gever is van dit leven. Daarom willen ze dit kindje ook dopen. Een kind dopen betekent in de eerste plaats dat je zegt: "dit is niet zomaar een toeval, dit kind is het mooiste wat er is". Dit kind is geboren om echt mens te worden. Dit kind is niet gekomen voor het kwade of voor de dood, maar voor het goed en het leven. In de doop zeggen we dit voor God en voor de kerkgemeenschap uit.

Doopselvieringen

We houden in onze parochiekerk doopselvieringen op de eerste zaterdagnamiddag van de maanden februari - april - juni - augustus - oktober en december.

Wanneer ouders ervoor kiezen hun kindje te laten dopen, dan kunnen ze zicht daarvoor laten inschrijven tijdens de permanentie op de pastorie op maandagavond. Nadat ze een formulier met de nodige gegevens hebben ingevuld, wordt de juiste datum en uur afgesproken. Er volgt nog een kort gesprek rond het "waarom je kindje in deze tijd laten dopen". De ouders krijgen ook de onthaalbrochure "Welkom kindje in onze parochie" overhandigd, waarin ze nog eens rustig de betekenis van de verschillende symbolen, die bij het doopsel worden gebruikt, kunnen nalezen.

Omdat voor God elke mens uniek is, houden we ook voor elk kindje een afzonderlijke doopviering, zodat familieleden en vrienden zich meer op hun gemak kunnen voelen.

Doopdata

In onze kerk wordt er in 2023 gedoopt op volgende data:

GRASHEIDE
04 FEBRUARI
01 APRIL
03 JUNI
05 AUGUSTUS
14 OKTOBER
02 DECEMBER

PEULIS
07 JANUARI
12 MAART
14 MEI
09 JULI
10 SEPTEMBER
19 NOVEMBER
In onze kerk (Peulis) wordt er in principe gedoopt op de tweede zondag van de onpare maanden om 10.00u na de misviering.
De doopviering is gezamenlijk met andere kindjes met een maximum van drie dopelingen.

Inschrijven voor het doopsel kan bij onze plaatselijke contactpersonen:

  • voor GRASHEIDE bij Manda De Wit - tijdens de permanentie op de pastorie - maandag van 18.30 u. tot 20.00 u. - 0474 21 43 95
  • voor PEULIS bij Ingrid Marsé - 015 75 32 29