Eerste Communie

Eerste communie 2021

We ontvingen zopas (10/02/2021) het bericht van het bisdom, dat de eerste communievieringen – evenals de vormselvieringen – zullen gehouden worden tijdens de maanden september en oktober van dit jaar.

Het team van de pastorale eenheid zal nu een planning uitwerken voor de 15 parochies van groot Heist en Putte.

Zodra de exacte datum voor onze parochie Grasheide gekend is, zullen we jullie die meteen meedelen. We spreken dan ook een paar data af voor een korte maar krachtige voorbereiding met de kinderen op hun eerste communie en voor de repetitie(s) van de viering in onze kerk.

Enkele mama’s kunnen intussen al inhoudelijk de teksten van de misviering opmaken. Bij de definitieve versie dienen we rekening te houden met de beperkende maatregelen die op dat ogenblik mogelijk nog van kracht zijn i.v.m. het zingen door de kinderen, een toneeltje opvoeren, het samen zitten van de kinderen vooraan in de kerk of in hun familiebubbel enz…. De viering dient in elk geval vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan pastoor Jan. Pas daarna kan ze gedrukt of gekopieerd worden.

We hadden jullie graag beter nieuws willen meedelen, maar ook wij dienen ons te houden aan de voorgeschreven richtlijnen. Wij danken jullie voor jullie begrip hiervoor.

Waarom vieren we eerste communie?
Eerste communie, een feest!
Eerste communie, een feest!

De eerste communie is een feest voor heel de parochie De samenwerking tussen school, parochie en gezin maken dat de eerste communie een echt en authentiek feest kan zijn voor de kinderen.

Kinderen weten dat bij de eerste communie een feest en cadeautjes horen. Dat mag natuurlijk. Maar het is nooit zomaar feest. Waarom vieren we feest en waarom al die cadeautjes?

Het grootste cadeau dat de kinderen op de dag van de eerste communie krijgen is de ontmoeting met Jezus en zijn kerkgemeenschap. Communie komt van communio wat ‘gemeenschap’ betekent. Communie vieren betekent dan ook in gemeenschap treden met Jezus en met de mensen waarmee we samen vieren.

Eerste communie in onze parochie

De voorbereiding op de eerste communie dient in de eerste plaats te gebeuren door de OUDERS ZELFS, maar wel in samenwerking met onze parochie en met onze plaatselijke school. Eventueel kan ook de hulp van de ‘pastorale eenheid Mozes’ gevraagd worden. Meer informatie kan u steeds bekomen in onze school, bij onze plaatselijke contactpersoon Manda, of bij pastoor Jan. Zolang er voldoende medewerking is van de ouders behouden we zeker de eerste communieviering in onze eigen parochiekerk.

Meer info krijgt u steeds tijdig via de school (015 23 48 55).