Samana

Samana Grasheide

Het hoofddoel van Samana is mensen die langdurig ziek of gehandicapt zijn en zich niet meer kunnen aanpassen aan het tempo van de andere verengingen, niet eenzaam in hun huisje achter te laten. Regelmatig worden zij dan bezocht voor een babbel door één van onze huisbezoekers indien ze dat wensen. Dat geldt ook voor de ouden van dagen vanaf + 80 jaar.

Onze activiteten zijn dan ook zoveel mogelijk aangepast aan hun noden. Tweemaal per jaar doen we een uitstap met een liftbus. Voor rolwagens zorgen wij dan ook. Onze feestjes met Pasen en Kerstmis gaan door in de parochiezaal van Grasheide. We organiseren ook informatienamiddagen over iets wat voor die mensen niet zo duidelijk is, bijvoorbeeld ''de belbus'', ''gsm''. Leden van Samana betalen geen lidgeld en iedereen is vrij om aan onze activiteiten deel te nemen of niet.

Voor meer informate kan je terecht bij:

Sallaerts Clementine
Berkenlei 18, Grasheide
015 23 61 97