Uitvaart

Wanneer een geliefde overlijdt is er diepe droefheid. Gelovigen delen in deze droefheid. De begrafenisliturgie neemt afscheid van de geliefde, maar niet voor goed. Samen belijden wij ondanks de pijn ons geloof in de verrijzenis.

Huwelijk

Huwelijk in onze parochie. U maakt een afspraak voor een persoonlijk gesprek met de pastoor, waarbij de beide toekomstige partners aanwezig zijn.

Vormsel

Het sacrament van het Vormsel is een uiterlijke bevestiging dat wij ook innerlijk een goede vorm willen hebben. We willen gevormd zijn in de goede Geest, zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd.

Eerste Communie

De eerste communie is een feest voor heel de parochie De samenwerking tussen school, parochie en gezin maken dat de eerste communie een echt en authentiek feest kan zijn voor de kinderen.

Doopsel

De geboorte van een kindje is altijd een ingrijpende gebeurtenis in het leven van ouders. We houden in onze parochiekerk doopselvieringen op de eerste zaterdagnamiddag van de maanden februari - april - juni - augustus - oktober en december.